1.11.2.1

News

Page 1 of 7  > >>

Jun 6, 2018
Category: Academic
Posted by: sro

Pengumuman

Berikut ini adalah daftar calon asisten mata kuliah di Departemen Statistika IPB Semester Ganjil T.A 2018/2019

May 31, 2018
Category: General
Posted by: anissa

 

Pengumuman alokasi Praktik Lapang (PL) periode semester ganjil TA 2018/2019 dapat diunduh pada tautan berikut:

PENGUMUMAN ALOKASI PRAKTIK LAPANG 2018

 

(Panitia PL 2018)
May 31, 2018
Category: Academic
Posted by: anissa

 

Daftar pembimbing skripsi bagi mahasiswa Program Studi S1 Statistika IPB dapat diunduh pada tautan berikut:

DAFTAR PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA STATISTIKA IPB ANGKATAN 52

 

(Komisi Pendidikan - Departemen Statisitka FMIPA IPB)
 

Alumni 2015

NO   NAMA NRP   NO   NAMA NRP
1   Yulianti Hasanah G14090005   38   Iqbal Hanif G14110077
2   Syarif Amrulla G14090092   39   Adi Nugraha G14110081
3   Aep Hidayatuloh G14090097   40   Pradita Candra G14110083
4   Helga Arina Pramuditya G14100007   41   Gitania Nur Rahisti G14110085
5   Made Indra Permana Kusuma G14100038   42   Pebrian G14110089
6   Meira Mawati G14100084   43   Eka Risna Rahmawati G14090067
7   Abraham Madison Manurung G14100087   44   Wijayanti Lumban Raja G14110001
8   Lutfinoor Muhamad G14090086   45   Najmi Azizah G14110006
9   Binapri Vindy Turningtias G14100030   46   Muklas Riva`i G14110010
10   Budi Prasetyo Utomo G14100106   47   Agustina Diprianti G14110018
11   Muhammad Jamaludin G14110003   48   Yaumil Rizki G14110019
12   Ema Maryati G14110008   49   Stefani Rholanjiba G14110025
13   Aristin Nanda Kumalasari G14110012   50   Nida Ashma Adilah G14110026
14   Linda Karlina Sari G14110013   51   Agung Aji Wibowo G14110028
15   Nabilah Yosa G14110014   52   Yunita Enggar Prastiwi G14110030
16   Vicha Angela Arisandhi G14110016   53   Fika Rizki Lestari G14110033
17   Septika Nur Arizki G14110020   54   Radita Ristiana G14110034
18   Nur Fitriani G14110022   55   Rizky Fauzia Listiarasani G14110035
19   Ilham G14110027   56   Ina Ramadhina Putri G14110043
20   Iis Istiqomah G14110032   57   Dewi Cahyani G14110054
21   Fahmi Salam Ahmad G14110038   58   Haifa Mardhotillah G14110056
22   Muhammad Haqi Muflih M. G14110039   59   Citra Mufidah Lestari G14110064
23   Yuniar Widyanastyah G14110040   60   Muhammad Aulia Syahidurrahman G14110065
24   Rahmanu Ganesya G14110042   61   Yohanes Bella Kurniawan G14110066
25   Gita Septiana Dewi G14110044   62   Suci Daraputri G14110073
26   Murih Pusparum G14110045   63   Fariz Akyas G14110079
27   Nita Nurgenita G14110047   64   Felycitia Iradati Yusrina G14110015
28   Annam Adam Prakoso G14110048   65   Yulistia Herviani Utami G14110021
29   Jumadi G14110049   66   Veti Ari Petriana G14110031
30   Farah  Nisrina G14110058   67   Agra Yuriandana G14110046
31   Fauzi G14110059   68   Rahadian Anugerah G14110075
32   Dian Anggun Kusumaningtyas G14110060   69   Indrika Putri G14110088
33   Kartika Nur Isnaini G14110061   70   Elmail Clinton G14100110
34   Siti Nur Aziezah Syabani G14110062   71   Sifaldi Lafery G14110050
35   Nisa Adisya Hafsyari G14110063   72   Indah Novidtri G14110052
36   Andhini Wira Pradana G14110067   73   Layalia Silmi G14110053
37   Aulia Rahma Dewi G14110068   74   Izzati Choirina G14110084
Previous page: List of Alumni  Next page: Testimony