1.11.2.1

News

Page 1 of 7  > >>

Jun 6, 2018
Category: Academic
Posted by: sro

Pengumuman

Berikut ini adalah daftar calon asisten mata kuliah di Departemen Statistika IPB Semester Ganjil T.A 2018/2019

May 31, 2018
Category: General
Posted by: anissa

 

Pengumuman alokasi Praktik Lapang (PL) periode semester ganjil TA 2018/2019 dapat diunduh pada tautan berikut:

PENGUMUMAN ALOKASI PRAKTIK LAPANG 2018

 

(Panitia PL 2018)
May 31, 2018
Category: Academic
Posted by: anissa

 

Daftar pembimbing skripsi bagi mahasiswa Program Studi S1 Statistika IPB dapat diunduh pada tautan berikut:

DAFTAR PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA STATISTIKA IPB ANGKATAN 52

 

(Komisi Pendidikan - Departemen Statisitka FMIPA IPB)
 

Alumni 2012

NO   NAMA NRP   NO   NAMA NRP
1   Asriyany G14070077   36   Anni Fitriyatul Mas'udah  G14080044
2   Fransiskus Rendratmojo  G14070072   37   Mia Amelia  G14080052
3   Dewi Nurhasanah G14070084   38   Ferdian Bangkit Wijaya G14080023
4   Geri Zanuar Fadli  G14070019   39   Hadi Septian Guna Putra  G14080010
5   Damas Esmu Haji G14070055   40   Muhammad Ferdiansyah  G14080050
6   Shela Chintia Rosalina G14070041   41   Eko Yudhi Prasetyo  G14080035
7   Tendi Ferdian Diputra  G14070062   42   Rifki Rizal  G14080067
8   Novira Sartika  G14070064   43   Muhamad Seftian  G14080060
9   Ahmad Chaerus Suhada G14070080   44   Ramadhiyan Firdan G14080057
10   Putri Dwi Andini G14070067   45   Agus Sofian  G14080065
11   Dian Rahmawati  G14070035   46   Andzar Syafa'atur Rahman G14080046
12   Alifta Diah Ayu Retnani  G14070020   47   Anna Fauziyah  G14080036
13   R Ery Bunyamin Gufron  G14061435   48   Arum Pusporini G14080086
14   I Nyoman Putrayasa G14070045   49   Gusti Andhika Puri  G14080048
15   Donny Arief Setiawan S. G14070010   50   Hana Maretha  G14080039
16   Nivi Edri Pratiwi  G14070038   51   Iqbal Noviandi  G14080066
17   Ary Santoso G14070024   52   Yogi Prakoso  G14080087
18   Rizki Fadhilah  G14080040   53   Umi Nur Chasanah  G14080034
19   Widya Maricella Panjaitan  G14080032   54   Dinia Wihansah  G14080033
20   Bimandra Adiputra D G14080025   55   De Budi Sudarsono  G14080076
21   Opilianda  G14080018   56   M. Mufti Mubarak G14060560
22   Dinar Arga Prasetyo  G14080088   57   Yulia Anggraeni  G14080079
23   Arima Puspitaningrum  G14080030   58   Nur Hikmah  G14080024
24   Nurul Qomariasih  G14080008   59   Metha Naomi P Sipayung  G14080083
25   Giovanni Anggra Jessica  G14070066   60   Hanik Aulia  G14080045
26   Sekarsari Utami Wijaya G14080013   61   Muhammad Sidiq Rumakabis  G14080091
27   Oktaviani Prihatiningsih  G14080042   62   Didin Saepudin  G14080012
28   Anita Pratiwi  G14080009   63   Lia Ratih Kusuma Dewi  G14080043
29   Nuril Anwar  G14080074   64   Astri Fitriani  G14080026
30   Betha Sri Ambarwati  G14080059   65   Nursyita Purnami  G14080056
31   Mulya Sari  G14080051   66   Riska Dian Prawesti  G14080081
32   Ferry Antoni Ms G14080001   67   Fitri Intendia  G14080080
33   Silvi Nur Arifah  G14080064   68   Aji Setyawan  G14080021
34   Sartika Lestari  G14080020   69   Ratih Noviani  G14080041
35   I D G Richard Alan Amory  G14080090          

Previous page: List of Alumni  Next page: Testimony